Returret

RETTURRET

Kunden har 14 dages fortrydelsesret. Bogen skal returneres i den stand den var modtaget. Forlaget skal straks meddeles, hvis kunden vil udnytte sin fortrydelsesret. Dette gøres på e-mail til info@snepryd.dk , hvorefter en fortrydelsesblanket sendes til kunden. Oplysning om købelovens mangelsregler: Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Oplysning om klageadgang og fremgangsmåden ved klage: Kunden har mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller et andet godkendt privat klage- eller ankenævn.

 

 

 

 

 

 

Forlaget Snepryd 2015-2018. Copyright @ All Rights Reserved

Forlaget Snepryd Sverkilstrupvejen 7, Torup, 3390 Hundested

Telefon: 42208438 CVR nr. 30 96 6694

 

 

Konkurrencer

 

Kontakt

 

Ledige stillinger

 

Presse

 

Indsend manuskript

 

Referencer

 

Erhverv