Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelses- og returret. Bogen skal returneres i samme stand, som den er modtaget. Forlaget skal straks meddeles, hvis kunden ønsker at udnytte sin fortrydelses- og returret. Dette gøres på e-mail til info@snepryd.dk, hvorefter en fortrydelsesblanket fremsendes til kunden.

 

Oplysning om købelovens mangelsregler: Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

Oplysning om klageadgang og fremgangsmåden ved klage: Kunden har mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller et andet godkendt privat klage- eller ankenævn.