StopMob

STOPMOB

StopMob

Forfatter: Gülten Eminovski

StopMob

Om bogen


StopMob er et dannelses- og anerkendelsesforløb, som har til formål at fremme trivslen hos børn i alderen 5 til 9 år, altså store børnehavebørn og op til 3. klasse.  

  

Ved hjælp af bogens 14 metoder giver Gülten Eminovski eleverne redskaber til at bygge bro mellem deres tanker, følelser og adfærd. Eleverne får en bedre selvforståelse, og de får redskaber til at kommunikere med andre.  

  

StopMob danner grundlag for et fælles sprog, som både elever, undervisere og andre voksne kan referere til i svære situationer, og gennem metoderne og de dertilhørende sjove og letgenkendelige billeder giver Gülten forslag til, hvordan man kan arbejde med konflikthåndtering, kommunikation i børnehøjde, empatiudvikling, selvudvikling, relationsdannelse og meget andet.  

  

Bogen er en gennemgang af metoderne, men den består også af udtalelser fra fagfolk, undervisere og elevers forældre, som har stiftet bekendtskab med StopMob-metoderne. Den indeholder forslag til, hvordan du som underviser kan komme i gang med at undervise din klasse, og den har cases til hver metode.


Kamilla Heinze

Om forfatteren

Gülten Eminovski (f.1975) er uddannet pædagog, psykoterapeut og kognitiv coach. De sidste 20 år har hun arbejdet som underviser i 0. klasse på Brøndbyøster Skole og er desuden tilknyttet SFO’en.

Vil du også være forfatter?